MOTTO:

My jsme kluci, holčičky ze Severní školičky.

Zpíváme a tancujeme, cvičíme a malujeme.

My jsme prima partička, naše školka je jednička!

 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV: Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace

IČO: 70982163

ZŘIZOVATEL: Město Česká Lípa

ADRESA: Severní 2214, Česká Lípa, PSČ 47001

POČET ZAMĚSTNANCŮ: 19, 12 pedagogů, 7 nepedagogů

POČET DĚTÍ: 155

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace se nachází přímo v centru českolipského sídliště Sever. Školka je ojedinělá svým atypickým vzhledem a velikostí. Skládá se ze čtyř pavilonů, ve kterých je umístěno 7 tříd. V současné době je otevřeno 6 tříd s celkovým počtem 155 zapsaných dětí. Všechny  třídy jsou velmi prostorné, vybavené novým moderním nábytkem, hračkami a pomůckami pro děti. Součástí každé třídy je šatna, umývárna s wc, ložnice, kuchyňka, kabinety na pomůcky… Prostory sedmé původní třídy jsou upraveny a vybaveny jako školní tělocvična pro děti, využívaná na TV a další akce pořádané MŠ. Je zde i
nově zabudovaná interaktivní tabule. Školka dále vlastní keramickou pec a dílnu pro děti. Součástí MŠ je i školní kuchyně s vlastní vývařovnou, která se nachází v hospodářském pavilonu. K naší mateřské škole náleží i velká, prostorná školní zahrada s vlastním dopravním hřištěm, umožňující dětem rozmanité pohybové aktivity.

Kromě předškolního vzdělávání školka zajišťuje pro děti: hru na zobcovou flétnu, práci s keramickou hlínou, práci s různými materiály, výtvarnou, hudební, tělovýchovnou, dopravní a ekologickou výchovu, logopedickou prevenci a nápravu řeči.

Naše děti se také účastní různých výletů, exkurzí, výstav, soutěží, kulturních vystoupení, které probíhají v rámci spolupráce mateřských škol v České Lípě, ale také přehlídek mateřských škol " Mateřinka" v Liberci.

Školka dále spolupracuje:

Sever - předplavecká výuka, klub Heureka, hudební představení pro děti...

S dalšími základními a mateřskými školami - Dny otevřených dveří, soutěže, přehlídky...

DDM Libertin - ekologická výchova a návštěva živých zvířátek u nás ve školce.

Klub důchodců - kulturní vystoupení pro babičky a dědečky.

Pedag.- psychol. poradnou, Policií ČR, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem...

 

Předškolní vzdělávání probíhá zpravidla pro děti ve věku 3 - 7 let.

Cílem je zajistit pro děti podnětné, přitažlivé prostředí a pomáhat k jejich aktivnímu rozvoji a učení a umožnit tak dětem hladší vstup do základní školy.

Školní vzdělávací program na školní rok 2015/2016 - název projektu "POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS".

Úkolem je založit u dětí podvědomí o okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí. Všechny třídy mají stejný tématický blok, který je rozdělen do deseti základních témat. Ke každému tématu přísluší několik podtémat.

 

1.TÉMA – KDO PŘIŠEL DO ŠKOLKY

Podtémata :

 • Školka nás volá
 • Mám kamarády?
 • Tady jsem doma

2. TÉMA – SKLÍZÍME PLODY PODZIMU

Podtémata :

 • Na poli
 • Na zahradě
 • V lese

3.TÉMA – KDYŽ PADÁ LISTÍ

Podtémata :

 • Co umí vítr a déšť
 • Moje tělo a zdraví
 • Když kamarád stůně

4. TÉMA – TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

Podtémata :

 • U nás doma s Mikulášem
 • Jdeme z pohádky do pohádky

5.TÉMA – PANÍ ZIMA JEDE

Podtémata :

 • Zimní hry a sporty
 • Čím cestujeme
 • Masopust

6. TÉMA – OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

Podtémata :

 • Hádej čím jsem
 • Co děláme celý de, celý rok
 • Řeky a moře

7. TÉMA – JAK SE RODÍ JARO

Podtémata :

 • Když jaro ťuká
 • Jaro na zahrádce
 • Jaro v trávě
 • Svátky jara

8. TÉMA – MOJE ZVÍŘÁTKO – KDE MÁ DOMOV

Podtémata :

 • Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata
 • Kdo žije u potoků, řek a rybníků
 • Která zvířátka žijí ve volné přírodě

9. TÉMA – KDYŽ VŠECHNO KVETE

Podtémata :

 • Máme se rádi s mámou a tátou
 • Naše maminka má svátek
 • Jak je barevná kvetoucí příroda

10. TÉMA – CO UŽ UMÍM

Podtémata :

 • Jak oslavujeme svátek dětí
 • Kniha – studnice moudrosti
 • Planeta Země
 • Hurá na prázdniny