MOTTO:

My jsme kluci, holčičky ze Severní školičky.

Zpíváme a tancujeme, cvičíme a malujeme.

My jsme prima partička, naše školka je jednička!

 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV: Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace

IČO: 70982163

ZŘIZOVATEL: Město Česká Lípa

ADRESA: Severní 2214, Česká Lípa, PSČ 47001

POČET ZAMĚSTNANCŮ: 22, 12 pedagogů, 8 provozních zaměstnanců, 1 chůva, 1 školní asistent

POČET DĚTÍ: 160

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace se nachází přímo v centru českolipského sídliště Sever. Školka je ojedinělá svým atypickým vzhledem a velikostí. Skládá se ze čtyř pavilonů, ve kterých je umístěno 7 tříd. V současné době je otevřeno 6 tříd s celkovým počtem 160 zapsaných dětí. Všechny  třídy jsou velmi prostorné, vybavené novým moderním nábytkem, hračkami a pomůckami pro děti. Součástí každé třídy je šatna, umývárna s wc, ložnice, kuchyňka, kabinety na pomůcky… Prostory sedmé původní třídy jsou upraveny a vybaveny jako školní tělocvična pro děti, využívaná na TV a další akce pořádané MŠ. Je zde i nově zabudovaná interaktivní tabule. Školka dále vlastní keramickou pec a dílnu pro děti. Součástí MŠ je i školní kuchyně s vlastní vývařovnou, která se nachází v hospodářském pavilonu. K naší mateřské škole náleží i velká, prostorná školní zahrada s vlastním dopravním hřištěm, umožňující dětem rozmanité pohybové aktivity.

Kromě předškolního vzdělávání školka zajišťuje pro děti: hru na zobcovou flétnu, práci s keramickou hlínou, práci s různými materiály, výtvarnou, hudební, tělovýchovnou, dopravní a ekologickou výchovu, logopedickou prevenci a nápravu řeči.

Naše děti se také účastní různých výletů, exkurzí, výstav, soutěží, kulturních vystoupení, které probíhají v rámci spolupráce mateřských škol v České Lípě, ale také přehlídek mateřských škol " Mateřinka" v Liberci.

Školka dále spolupracuje:

Sever - předplavecká výuka, klub Heureka, hudební představení pro děti...

S dalšími základními a mateřskými školami - Dny otevřených dveří, soutěže, přehlídky...

DDM Libertin - ekologická výchova a návštěva živých zvířátek u nás ve školce.

Klub důchodců - kulturní vystoupení pro babičky a dědečky.

Pedag.- psychol. poradnou, Policií ČR, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem...

 

Od 1.9.2017 je nově ze zákona o předš.vzdělávání povinná předškolní docházka.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou do 31. 8. (včetně) pěti let věku.

Předškolní vzdělávání probíhá zpravidla pro děti ve věku 3 - 7 let , nově též pro děti mladší 3 let.

Cílem je zajistit pro děti podnětné, přitažlivé prostředí a pomáhat k jejich aktivnímu rozvoji a učení a umožnit tak dětem hladší vstup do základní školy.

Školní vzdělávací program na školní rok 2017/2018 - název projektu " PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM".

Úkolem je založit u dětí podvědomí o okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí. Každá třída má svůj TVP s tématickým názvem, který je rozpracován do základních témat a podtémat.