VÍTEJTE U VČELIČEK

 O Vaše děti se starají:

Paní učitelky - Marie Drobečková

                         Ladislava Rejnová

                         

Uklízečka - Drahuše Matějíčková

Kuchařka - Miluše Wendlerová

 Pevná linka: 481 319 803

Mobil: 603 338 013

 

"VČELIČKY" SE PŘEDSTAVUJÍ

Naší třídu navštěvují děti ve věku 3 - 4 roky.

Naše třída je třídou nejmenších dětí, proto se snažíme:

  • Postupně děti zvykat na nové prostředí
  • Spolupracovat s rodiči a rodinou
  • Pozvolně děti zapojovat do denních činností
  • Respektovat individualitu dítěte
  • Pěstovat kamarádské vztahy mezi dětmi
  • Učit se reagovat na pokyny učitelky
  • Zvládnout základní hygienické dovednosti, sebeobsluhu a stolování
  • Seznamovat se s okolím MŠ

Dále navštěvujeme naší školní zahradu, kde si hrajeme na pískovišti nebo na herních prvcích, dopravním hřišti. Hrajeme na drumbeny, cvičíme v naší školní tělocvičně, provádíme logopedickou prevenci.

Naše akce: PODZIM - schůzka s rodiči, fotografování, Bramboriáda, Putování se skřítkem

                                    Podzimníčkem, vycházky do přírody

                   ZIMA - Čertovské pečení, Čertovský karneval, Mikulášská nadílka, Vypouštění balónků

                               s přáním, Vánoční besídka, Vánoční nadílka, bobování, Karneval

                   JARO - Den Země, Vítání jara, Čarodejnice, Velikonoční zahrada, Den matek,

                              vystoupení v Crystalu, Sférické kino, Sluníčkový den, Den dětí, výlet