ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Organizace zápisu dětí do Mateřské školy, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace, pro školní rok 2023/ 2024:

Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu s konkrétními ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis proběhne za přítomnosti zákonných zástupců i dětí.

Termín zápisu: 10.5.2023 od 9 - 11 a 13,30 - 16 hodin ve 2.třídě Berušky

 • Pro děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 je přihlášení k předškolnímu vzdělávání povinné (zákonní zástupci dítěte podají jenom Žádost o přijetí a Přihlášku ke stravování). Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají i děti s odkladem školní docházky narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017.
 • Ostatní děti budou k předškolnímu vzdělávání přijaty na základě podání Žádosti o přijetí, Potvrzení o povinném očkování a dle kritérií školy
 • Kritéria o přijetí dítěte do MŠ

Zákonní zástupci předloží:

 • Občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
 • Rodný list dítěte
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Potvrzení o pravidelném očkování dítěte od registrovaného praktického lékaře pro děti a dorost- nebude požadován u dětí s povinnou předškolní docházkou
 • Přihlášku ke stravování                                                                                                                                                                                          

Dokumenty ke stažení Žádost o přijetí dítěte do MŠ

                                                 Potvrzení dětského lékaře

                                                Přihláška ke stravování

Osobní výdej tiskopisů pro rodiče, kteří nemají možnost si vše vytisknout bude v době zápisu.

Vyplněnou žádost o přijetí, potvrzení o očkování, přihlášku ke stravování, doručí zákonný zástupce v době do 12.5.2023  následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím osobní datové schránky s elektronickým podpisem - s6ekp55
 • Poštou - Mateřská škola, Severní 2214, 470 01 Česká Lípa
 • Osobní předáním všech dokumentů v ředitelně školy do 12.5.2023

Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 Registrace dětí:

 • Ke každé z podaných žádostí bude přiděleno registrační číslo
 • Seznam přijatých dětí – jejich přidělené registrační číslo – bude zveřejněn na našich webových stránkách ( v sekci Pro rodiče nově přijatých dětí ) a v informativní vitíně před budovou školy dne 17.5.2023
 • Pokud na seznamu nebude Vaše registrační číslo, žádost byla zamítnuta.

Dne 24.5.2023 od 14 - 16 hodin si v ředitelně školy zákonný zástupce dítěte vyzvedne rozhodnutí o PŘIJETÍ či NEPŘIJETÍ svého dítěte do MŠ. Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží Evidenční list dítěte a další informace o nástupu dítěte do MŠ.

Při zápisu nerozhoduje pořadí příchozích žadatelů o umístění do MŠ. Prioritní jsou kritéria!

Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění kapacity školy.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností, volejte na tel.číslo 605 256 745, 481 319 800 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro školní rok 2023/2024 budeme do naší MŠ přijímat  cca 45   dětí.