PRACOVNÍ KOLEKTIV

Ředitelka MŠ                     Bc. Alexandra Rybářová

Zástupkyně řed.               Jana Češková

Ekonomka, vedoucí ŠJ    Milena Mifková

Školnice                            Dagmar Karlová

Uklízečka                          Drahuše Matějíčková

Uklízečka                          Štěpánka Hůlová

Hlavní kuchařka               Alena Šmídová

Kuchařka                          Milena Wendlerová

Kuchařka                          Helena Beldová

Kuchařka                          Anna Feňová

 

Rozpis učitelek ve třídách

 1. třída            Marika Cengerová

                        Jana Češková, zást.řed.

                             Jaroslava Svobodová - školní asistent

2. třída             Eva Šnoblová

                        Bc. Alexandra Rybářová, řed.MŠ

                              Dagmar Šenfeldová

3. třída             Marie Drobečková

                        Ladislava Rejnová

4. třída            Olga Benešová

                        Eliška Konrádová

5. třída             Dana Moulíková

                        Bc. Nela Jirsová

6. třída             Kateřina Bergmanová

                        Renata Syřišťová