SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o PŘIJETÍ či NEPŘIJETÍ dítěte do MŠ si zákonný zástupce dítěte vyzvedne v kanceláři ředitelky školy dne              od 14 - 16 hodin.

Schůza s rodiči nově přijatých dětí bude dne                  v 7.tř.v tělocvičně MŠ od 15 hodin. 

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží Evidenční list dítěte a další informace o nástupu dítěte do MŠ.

Bc. Alexandra Rybářová, řed.školy