SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

36

37

39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

51

52

54

55

56

 

 

 

 

Rozhodnutí o PŘIJETÍ či NEPŘIJETÍ dítěte do MŠ si zákonný zástupce dítěte vyzvedne v kanceláři ředitelky školy dne 24.5.2023 od 14 - 16 hodin.

Schůza s rodiči nově přijatých dětí bude dne 27.6. 2023 v 7.tř.v tělocvičně MŠ od 15 hodin. 

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží Evidenční list dítěte a další informace o nástupu dítěte do MŠ.

Bc. Alexandra Rybářová, řed.školy