VÍTEJTE U VEVEREK

O Vaše děti se starají: 

Paní učitelky - Dagmar Šenfeldová

                         Alexandra Kristenová

Uklízečka - Štěpánka Hůlová

Kuchařka - Anna Maťovčíková

Pevná linka: 481 319 805

Mobil: 603 337 995

 

"VEVERKY "SE PŘEDSTAVUJÍ:

Naší třídu navštěvují děti ve věku 2,5 - 4 roky.

Zaměřujeme se hlavně na sebeobsluhu a utváření kamarádských vztahů v našem kolektivu. Smíšené oddělení nabízí dětem vzájemnou spolupráci s různě starými dětmi. Učí se ohleduplnosti a vzájemné pomoci.

Snažíme se u dětí rozvíjet hudebně pohybové dovednosti spojené s rytmizací. Aktivní zpěv zařazujeme spolu s říkadly při každé příležitosti. Zaměřujeme se na logopedickou prevenci, dechová cvičení a gymnastiku mluvidel. U dětí také rozvíjíme pracovní dovednosti a fantazii ve výtvarné činnosti, kdy práce dětí vystavujeme na nástěnkách v naší prostorné šatně.

Již podle názvu "VEVERKY" se snažíme u dětí rozvíjet vztah k přírodě - sběr kaštanů, žaludů pro zvířátka, v zimním období se pravidelně staráme o ptáčky.

Naše třída je prostorná, světlá, rozdělena na hernu a jídelnu. Herna je vybavena moderním nábytkem s herními koutky - kadeřnictví, kuchyňka a hračkami pro děti různých skupin. Děti mají možnost samostatně si hračky půjčovat a učí se ukládat je zpět na své místo. V herně si hrajeme, cvičíme, zpíváme si a vzděláváme se. V jídelně se děti učí správným návykům stolování, zde také výtvarničíme, hrajeme společenské hry apod. Za jídelnou se nachází lehárna, kde děti odpočívají po dni plném zábavy, při četbě oblíbených pohádek.

Rádi také trávíme čas na naší školní zahradě, kde i mimo her pořádáme různé slavnosti a soutěže např. Čarodejnice, Vypouštění balónků pro Ježíška, Bramboriáda, Den dětí , oslava Dne maminek...

Vytváříme také prostor pro otevřenou komunikaci a rozvíjení mezilidských vztahů s rodiči např. Vánoční tvoření rodičů s dětmi.